MVO Impuls

Themabox zww_MVOi_2_1110x550

MVO Impuls

MVO Impuls is gespecialiseerd in begeleidings- en implementatietrajecten met betrekking tot het maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO Impuls staat ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf terzijde bij het concreet maken van MVO ambities en geeft impuls en inspiratie bij het zoeken naar mogelijkheden en kansen middels het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Naast een volledige begeleiding kunt u bij MVO Impuls terecht voor een MVO Nulmeting en MVO Audits. Om te bepalen in welke mate uw interne organisatie voldoet eisen en wensen van uw eigen organisatie en uw belangrijkste stakeholders, biedt MVO Impuls de mogelijkheid dit middels een interne audit, onafhankelijk te toetsen. Daarnaast biedt MVO Impuls de mogelijkheid tot toetsing van uw leveranciers op basis van uw programma van eisen.

MVO Impuls is onderdeel van Cees Project & Quality Management.

Pragmatische managementondersteuning bij de uitrol en het onderhoud van uw MVO-beleid.

Waarmee kunnen wij u helpen.

Begeleiding bij MVO trajecten aan de hand van de:

▸ ISO 26000 richtlijn

▸ ISO 20400 richtlijn