Auditing

Themabox zww_Auditing_1110x550

Auditing

Cees Mientjes, eigenaar van Cees Project & Quality Management, voert middels een pragmatische en norm-conforme aanpak interne audits uit, om aan te kunnen tonen dat uw managementsysteem voldoet aan de eisen van de eigen organisatie, de gehanteerde internationale norm(en) en het vermogen heeft om consequent te voorzien in producten en diensten die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

In opdracht van erkende Certificeringsinstanties voert Cees Mientjes, eigenaar van CP&QM, als gekwalificeerd en ervaren auditor, certificeringsaudits uit conform de NEN-EN-ISO/ IEC 17021-1.

De externe certificeringsaudits worden, mede onder accreditatie, uitgevoerd voor de NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001, NEN-ISO 45001, NEN-EN-ISO 13485, FSC® en PEFC®.

De audit verschaft inzicht of uw managementsysteem voldoet aan de eisen van de eigen organisatie, de gehanteerde internationale norm(en) en het vermogen heeft om consequent te voorzien in producten en diensten die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De audit is onderdeel van het verbeterproces.

Organisatie context

Weet u welke interne en externe issues relevant zijn, en invloed hebben op de realisatie van het doel en de strategische richting van uw managementsysteem?

Heeft u uw belangrijkste stakeholders geïdentificeerd? Kent u hun eisen, behoeften en verwachtingen?

Toepassingsgebied

Zijn de grenzen bepaald van het gebied waarop het managementsysteem van toepassing is? Is hierbij rekening gehouden met:

  • de context van de organisatie?
  • de producten en diensten van de organisatie?
  • de vestigingen en/ of dochterondernemingen?
  • zijn alle normparagrafen op uw systeem van toepassing?

Drie audit vormen:

Interne audits moeten met geplande tussenpozen worden uitgevoerd om informatie te verkrijgen of het managementsysteem voldoet aan de eigen eisen die de organisatie stelt aan het managementsysteem en de eisen van de gehanteerde norm(en). De auditor moet objectief en onpartijdig zijn.

Externe audits op managementsystemen worden uitgevoerd door een onafhankelijke certificeringsinstantie die geen belangenverstrengeling heeft met de organisatie. De externe auditor beoordeelt, namens de certificeringsinstantie, of het managementsysteem voldoet aan de eisen van de gehanteerde norm(en). Wanneer aan de eisen wordt voldaan kan een certificaat worden afgegeven, dan wel worden gecontinueerd.

Leveranciersaudits zijn audits die organisaties laten uitvoeren bij hun leveranciers ter beoordeling of deze voldoen aan de eisen die de eigen organisatie aan hen stelt. De audits worden uitgevoerd door de organisatie zelf of een ingehuurde onafhankelijke auditor.

Met welke norm kunnen wij u helpen.

Begeleiding en/of Auditing: 

▸ ISO 9001 Kwaliteit

▸ ISO 14001 Milieu

▸ ISO 45001 Arbo

▸ ISO 13485 Medical Devices

▸ FSC® en PEFC®